Leiebetingelser
Leietelt.no

Leievilkår

Leievilkår

 

LEIETID:

Leietiden beregnes fra tidspunktet utstyr er levert til kunden og frem til utstyret er returnert. Leieprisen gjelder normalt for hele helgen eller inntil 5 dager. Det er kundens plikt å informere om vesentlige tider vi må forholde oss til ved montering og demontering/retur.

 

BETALINGSBETINGELSER: 

Ved store ordre kreves det depositum på 1/3 av ordreverdien ved bestilling. Resterende betales forskuddsvis 2 dager før levering eller med bankaksept/kreditkort ved henting. Kreditt gis ikke til privatpersoner. Kreditt til bedrifter skjer kun ved godkjent kredittsjekk. Fakturagebyr kr 60,-.

 

AVBESTILLING:

Alle bestillinger er bindene. Ved avbestilling tidligere enn 14 dager betales 20% av leiebeløpet. Senere en 14 dager betales 50% av leiebeløpet. Senere enn 5 virkedager forfaller hele leiebeløpet til betaling. Dagene beregnes fra oppgitt leveringsdato. Avbestilling skal skje skriftlig.

 

FREMKOMMELIGHET:

Det skal være kjørbart for lastebil frem til monteringsstedet. Max avstand fra kjøretøy kan ikke overstige 10 meter. Plassen skal være ryddet og klar. Det må være klargjort at det er mulig å forankre telt med ca 80 cm lange jordspyd. Ved kun levering av utleieprodukter blir disse hensatt der det er fremkommelig med jekketralle. Transportprisen er ikke inkl. bæring eller heiskjøring. Vi er behjelpelig med dette etter avtale.

 

IKKE TILLATT:

Det er ikke tillatt å benytte tape, lim, stifter, spiker e.l. på utleieproduktene. Strips o.l. fjernes av kunden. Det er ikke tillatt å grille eller steke mat i teltene. Våre utgifter ifbm å fjerne og vaske dette blir belastet leietager.

 

DEKKETØY OG SERVISE:

Alle glass, tallerkener, bestikk etc. skal skylles for matrester før returnering. Er ikke servise skyllet belastes kunden med kr. 2,50 pr. del utover avtalt leiepris. Duker, servietter og stoltrekk må være tørt før pakking i oransje returposer.

 

PAKKING VED RETUR:

Leietager sørger for at alt blir pakket tilbake i medfølgende emballasje og paller. Alt stables på ett og samme sted der utstyret ble levert. Dersom vi må kjøre ekstra tur pga mangler ifbm dette belastes kunden med kr. 500,-

 

REKLAMASJON:

Reklamasjon på mangler eller feil på utstyr skal skje ved levering. Ubenyttet utstyr refunderes ikke etter at det er pakket eller lastet på bil.

 

FORSIKRING:

Utleieproduktene er forsikret mot brann, transport og stormskader av utleier. Ved skader må rapport fra brannvesen eller politi foreligge. Egenandel er kr. 4000,-. Leietager belastes med 5% forsikringspremie på utleieproduktene.

Vår erfaring er din trygghet!

Hjem

69 23 45 67